Wat betekent een energielabel voor je huis

Energielabelvoormijnhuis.nl is 7 dagen per week bereikbaar

Wat betekent een energielabel voor je huis?

Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig, hoge klasse) tot en met G (rood, zeer onzuinig, lage klasse) aan hoe energiezuinig je huis is. Een huis met een goed label is dus relatief energiezuinig.

Een geldig (definitief) energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van woningen. Met het definitieve energielabel dat je overdraagt aan de nieuwe bewoner(s) voorkom je een boete van de Rijksoverheid. Deze controle wordt door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) uitgevoerd. Met het invoeren van het energielabel voor woningen draagt Nederland bij aan het behalen van de doelstelling die vastgelegd zijn in het Energieakkoord. Tevens wil de overheid met het energielabel eigenaren van woningen bewust maken van bestaande energie zuinigheid en eventuele verbeterpunten van hun woning.

Een energie zuinige woning betekent een lagere energierekening, minder C02-uitstoot, wat gunstig is voor het milieu. Bovendien zorgt een energie zuinige woning voor meer wooncomfort. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.

Uit je energielabel kun je meer informatie halen dan je wellicht denkt. Energielabelvoormijnhuis zet alles voor je op een rijtje.

Het energielabel is opgebouwd uit 7 verschillende klassen van A (groen, zeer zuinig, hoge klasse) tot en met G (rood, zeer onzuinig, lage klasse). Het A-label voor woningen zijn het meest energiezuinig en dus meest vriendelijk voor de energierekening.

Per 1 januari 2017 waren ruim 3,2 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 11% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. De meeste woningen hebben energielabel C (31%).

 

Voor potentiële kopers is de locatie, prijs en het aantal kamers nog altijd leidend voor een eventuele aankoop van een huis, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaardij. Of het energielabel ook werkelijk afhangt tot de aankoopbeslissing hangt af van de regio. Bij grote steden waarbij de woningmarkt onder druk staat zoals Amsterdam en Utrecht, speelt het label een ondergeschikte rol. Bij regio’s waarbij een groot woningaanbod is en een beperkte vraag, wordt er volgens de makelaarsvereniging meer naar het energielabel gekeken.

Onderzoekers van TIAS VastgoedLAB hebben de verkoopcijfers van 27.044 gelabelde woningtransacties in het derde kwartaal van 2015 onder de loep genomen. Zij concludeerden dat een gunstig A-label de verkoopprijs met ruim 12.000 euro verhoogt ten opzichte van een huis met een D-label.

Een ongunstig G-label daarentegen drukt de verkoopopbrengst met juist ruim 13.000 euro. Volgens de onderzoekers waren de prijseffecten van het label sterker dan in het tweede kwartaal.

Daarnaast worden huizen met een groen label sneller verkocht. De verkoopsnelheid van A-label woningen is zeventig dagen korter dan gemiddeld, terwijl woningen met een G-label er juist zeventig dagen langer over doen. Doorgaans geldt: hoe lager het label, hoe langer je moet wachten voor een koper is gevonden.

Het maakt wel degelijk uit voor je energiekosten of het een groen of rood label heeft. Een niet-geïsoleerde woning verliest veel warmte via ramen, buitenmuren het dak en de vloer. Volgens Milieu Centraal zijn de stookkosten van een groen energielabel (A of B) 46 procent lager dan die van een huis met een rood label (E, F of G).