Is een energielabel verplicht

VOOR €20,- HEB JE BIJ ENERGIELABELVOORMIJNHUIS.nl AL EEN ENERGIELABEL

Is een energielabel verplicht?

Ga jij je huis verkopen of verhuren, maar weet je niet of een energielabel verplicht is?
Energielabelvoormijnhuis.nl zet alles voor je op een rijtje en geeft je het verschil tussen een voorlopig en definitief energielabel.

Ja, het is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen een geldig (definitief) energielabel te overhandigen, zo voldoet Nederland aan de Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De eisen waaraan een energielabel moet voldoen zijn opgenomen in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). Indien je geen definitief energielabel kunt overhandigen bij verkoop of verhuur, riskeer je een boete van maximaal € 405,- van de overheid.

Voor een aantal woningen zijn er uitzonderingen waarvoor geen energielabel verplichting is:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten verordening.
 • Alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m 2 (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld)
 • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt.
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar.
 • Kamerverhuur (het energielabel geldt voor de gehele woning).
 • Tijdelijke verhuur korter dan 4 maanden aan dezelfde huurder, waarbij het verwachte energiegebruik minder is dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik. Soms voldoet een recreatiewoning hieraan, maar over het algemeen zijn recreatiewoningen wel labelplichtig.

Wat is een voorlopige energielabel:

Begin 2015 heeft iedere huizenbezitter in Nederland van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit voorlopig energielabel is een label dat vooraf ingevuld is, is gebaseerd op informatie van het kadaster/ dataland en het Woononderzoek Nederland (WoOn) van de Rijksoverheid.

De vooraf ingevulde gegevens zijn dus niet gebaseerd op werkelijke woningkenmerkwaarden van jouw woning en kloppen niet altijd, maar geeft jou de mogelijkheid om deze te wijzigen.

Met het voorlopig energielabel kun je bekijken welke maatregelen je kunt nemen om je huis energiezuiniger te maken en zo het energieverbruik te verminderen.

Het voorlopige energielabel heeft geen formele functie. Het is dus slechts bedoeld om jou als huisbezitter te informeren.

Het voorlopig energielabel moet je omzetten naar een definitief energielabel op het moment dat jij je huis wilt verkopen of verhuren.

Wat is een definitieve energielabel:

Het voorlopige energielabel is enkel gebaseerd op openbare gegevens en geeft een eerste beeld van de energieprestatie van jouw woning. Maar het kan zo zijn dat je energiebesparende maatregelen heb getroffen, zoals dubbel beglazing, dak- vloer, en/of gevel isolatie of zonnepanelen. Deze energiebesparende maatregelen zijn niet bekend bij de overheid. Door deze energiebesparende maatregel verdient jouw woning misschien een betere energielabel.

Al deze wijzigingen moet je aangeven via www.energielabelvoorwoningen.nl. Na het inloggen met je DigiD code kun je in deze webapplicatie de tien belangrijkste energetische woningkenmerken van je woning aanpassen:

 1. Beglazing leefruimte
 2. Beglazing slaapruimte
 3. Isolatie gevel
 4. Isolatie dak
 5. Isolatie vloer
 6. Soort verwarming
 7. Tapwatertoestel
 8. Ventilatiesysteem
 9. Zonnepanelen en/of zonneboiler
 10. Uitzonderlijke (energie) maatregelen

Indien nodig dien je bewijsstukken aan te leveren, zoals foto’s of facturen welke dan op afstand worden gecontroleerd door de erkend deskundige (Energielabelvoormijnhuis.nl). Nadat de bewijsstukken goed gekeurd zijn bevonden door de erkend deskundige ontvang je het definitief energielabel. Deze definitieve energielabel heb je nodig bij verkoop of verhuur van jouw woning. Het definitief energielabel is 10 jaar geldig.